Energiteknik

Energieffektivisering av fastigheter

Nu finns det metoder och teknik att sänka äldre fastigheters energiförbrukning och förbättra inomhus klimat på en och samma gång

Genom att säkerställa fastighetens klimatskal, åtgärda ventilation, värme och värmeåtervinning i en helhet kan man förbättra både inomhusluft och sänka energikostnader. De största besparingarna finns ofta att hitta i samspelet mellan dessa delar och genom automatiseringen av VVS-tekniken.

Scandesco erbjudande består av följande kompletterande sammanhängande moduler:

  • Energikartläggningar och mätningar av olika slag (såsom värmekamera fotografering och luftströms mätningar).
  • Energiberäkningar.
  • Design av helhetslösningar.
  • Installation och nyckel färdig leverans.
  • Efterjustering tillsammans med övervakning och service.

De av Scandesco offererade modulerna anpassas till fastighetens storlek, läge, beskaffenhet och teknik för att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Våra typiska kunder är

  • Fastighetsförvaltare
  • Företrädare av bostadsrättsföreningar eller fastighetsbolag
  • Ägare av fastigheter
  • Konsulter inom fastighetsbranschen

Upp till 70% energibesparing utan att göra avkall på boendekomfort

Scandesco lösningar för energieffektivisering  genererar årlig besparing på 15%, 40% eller upp till 70% samtidigt som ventilationen förbättras.

Skulle du önska energibesparing i din fastighet**?
Ta gärna kontakt med oss för en diskussion.

 

** flerfamiljshus, kontorshus, industrifastigheter och köpcentra