Energibesparing i flerfamiljshus – erfarenheter

Flerfamiljshus som avvecklar sin fjärrvärmeanslutning i tätorten Ylöjärvi

Finlands första flerfamiljshus som avinstallerar fjärrvärme i och med installation av reZERO värmeåtervinningsystem.

 • Huset färdigställdes år 1983 med 1+7 våningar och 35 lägenheter.
 • Projektet har nu påbörjats och beräknas blir färdig och driftsatt i början av oktober 2018.

I och med installation av reZERO patenterad (EU pat.pend) värmeåtervinningssystem kommer flerfamiljshuset inte ha något behov av fjärrvärme över huvudtaget. Avinstallationen av fjärrvärme genomförs i september. Projektet innefattar också ny ventilation, balansering av värmesystemet samt automatisering och fjärrstyrning av alla ingående komponenter.

 

Energisanering i lägenhetshus, Saunatie 3, Nurmijärvi

För kunden mycket lönsam energisanering av en fastighet i finska tätorten Nurmijärvi 

 • Huset färdigställdes år 1976, 3+1 våningar och 24 lägenheter med maskinell frånluftsventilation och fjärrvärme.
 • Hela projektet genomförs sommaren 2018 och beräknas driftsättas i början av september 2018.

Enligt våra energiberäkningar kommer fjärrvärmebehovet att sjunka ca 80% per år, vilket man åstadkommer genom att installera reZERO värmeåtervinningsystem. Projektet innefattar även ny ventilation, balansering av fastighetens värmesystem och automatisering och fjärrstyrning av alla installerade delar.

Energisanering i lägenhetshus: As Oy, Petäikönkatu 9, Varkaus

Lönsam energisanering i Varkaus stad i mellersta Finland

 • Huset färdigställdes år 1976, 4+1 våningar, 44 lägenheter, maskinell frånluftsventilation och fjärrvärme.
 • Energisaneringen realiserades med av Scandesco patenterad reZERO FX-system**, varvid fastighetsautomatik byggdes, ventilationen rengjordes och injusterades samtidigt som värmeelementen balanserades för maximal energibesparing och komfort.

Utfall

 • Avsevärt förbättrad ventilation i samtliga lägenheter.
 • Den beräknade avkastningen på investeringen i förkalkylen beräknades till 13% och återbetalningstiden på 8år. Under de första 4 månaderna (okt 2017-jan 2018) uppgick den uppmätta besparingen till 54% under genomsnittliga kostnader åren 2011 – 2016. Besparingen har varit så här långt 3 065€, vilket ligger precis i linje med förkalkylen.

Energisanering i lägenhetshus: Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy, Sipinkuja 29, Nurmijärvi

Lönsam energisanering i Nurmijärvi stad i södra Finland

 • Huset färdigställdes år 1976, 3+1 våningar, 30 lägenheter, maskinell frånluftsventilation, oljepanna.

I Scandesco leveransen ingick följande delar:

 • Design av värmeanläggningen, energiberäkningar och modernisering av värmesystemet så att oljepannan förblir sekundär värmekälla under årets kallaste dagar.
 • Sanering och injustering av ventilation kombinerat med balansering av värmeelement för maximal energibesparing och komfort.
 • FX-systemet realiserades med av Scandesco patenterad reZERO FX-system**.
 • Projektet levererades nyckelfärdigt.

Utfall

 • Avsevärt förbättrad ventilation i samtliga lägenheter.
 • Den beräknade avkastningen på investeringen i förkalkylen beräknades till 15,8% och återbetalningstiden på 6,3år. Under de första 7 månaderna (okt 2017-april 2018) uppgick den uppmätta besparingen till 66% under genomsnittliga kostnader åren 2011 – 2016. Besparingen har varit så här långt 22 865€, vilket ligger precis i linje med förkalkylen. Detta resultat uppnåddes trots exceptionellt kalla månader i februari och mars 2018.
 • I och med investeringskostnaden understeg avtalade priset med 5%, förbättras avkastningen på investeringen något samtidigt som återbetalningstiden förkortas något.

 

** reZERO är en helautomatiserad fastighetslösning som innehåller mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning från frånluften och uteluften. reZERO levererar hög boendekomfort med maximal energibesparing med kortast möjliga återbetalningstid. Öppna “Värmeåtervinning för flerfamiljshus” i menyn.