Värmeåtervinning för flerfamiljshus

Sparsamhet är en dygd men det får inte kosta för mycket

reZERO är en värmeåtervinningslösning som fungerar med hög verkningsgrad. reZERO tar inte vara endast på energin i inomhusluften utan tar vara på tilläggsenergi från utomhusluft. Systemet bygger på patenterad konvektions teknik. Systemet skapar inte dragigt inomhusluft utan tvärtom minskar drag då ventilationen anpassas automatiskt till de boendes agerande i lägenheter (öppna/stänga fönster).

reZERO leverans består av följande

 • reZERO återvinner värme från både inomhus- och utomhusluft och tillför ny energi till fastigheten. Detta unika system har patenterats.
 • Ventilation, uppvärmning och värmeåtervinning samverkar för optimalt resultat.
 • Uppgradering och/eller byte av termostat m.fl. vid behov.
 • Rengöring och injustering av ventilation.
 • Justering och balansering av fastighetens uppvärmning och värmeelement.
 • En enda styranordning räcker för fjärrstyrning och kontroll av all fastighetsautomation.
 • Serviceavtal täcker fjärrövervakning och fjärrstyrning.

Fördelar med automatiserad ventilation, värme och värmeåtervinning i ett system

 Boendekomfort

 • reZERO värmeåtervinningsystem tar vara på energi i både inomhus- och utomhusluften med hög verkningsgrad och kompletterar befintligt uppvärmningssystem.
 • reZERO värmeåtervinning påverkar inte ventilationen för att kunna återvinna mer energi, luftmängden förblir stabil. Tilläggsenergi återvinns från utomhusluften.
 • Systemet tar till vara på energiläckaget i frånluften.
 • Ger jämn ventilation (utan drag) och värme i samtliga bostäder.
 • Möjliggör individuell justering av fösterventiler (tilluftsventiler) i samtliga rum.
 • Eliminerar obalanser i lufttryck mellan olika våningar (sk skorsstenseffekt) i flerfamiljshus vilket ger jämn och behaglig ventilation i såväl högt upp som längst ner i huset.
 • Ger bättre luftkvalité och mindre dofter från andra lägenheter.
 • Scandesco system för ventilation, uppvärmning och värmeåtervinning anpassar sig automatiskt till de boende och utomhustemperaturen. Automatiken ger de boende behagligt inomhusklimat utan att slösa värmeenergi.
 • Systemet möjliggör forcerad nattventilation under varma årstiden.

Enkelhet

 • reZERO system är helautomatiserad för bästa möjliga ventilation, uppvärmning och energibesparing.
 • En enda styranordning räcker för fjärrstyrning och kontroll av all fastighetsautomation.
 • Möjlighet till att komplettera med t ex jordvärme eller solvärme.
 • Service och mjukvaruuppdateringar.

Energibesparing

 • Når upp till 50-70% energibesparing.

Värmeåtervinningssystem för flerfamiljshus

 • reZERO värmeåtervinningssystem för flerbostadshus kan med fördel installeras i flerfamiljshus med mekanisk frånluftsventilation eller fastigheter med F-system för ventilation.

Teknisk information

Produktkortet reZERO (pdf)

 

Service och fjärrstyrning

Vi erbjuder våra kunder att teckna serviceavtal för fortsatt säker och trygg drift. Avtalet täcker fjärrstyrning, övervakning, mjukvaruuppdateringar, service och drift av anläggningen.