Värmesystem och ventilation

Hemma finns det värme att hämta

Scandesco system för fastighetsautomation styr och övervakar all VVS-automation – med en enda styranordning. Styranordningen beaktar förändringar i ventilation och lufttryck och justerar ventilation automatiskt. Det finns option att styra också andra energikällor såsom bergvärme, luftvärmepumpar eller solenergi.

Leverans består av följande

 • Optimerad styrning av ventilation och uppvärmning som sammanhängande system.
 • Byte av frånluftsfläktar vid behov.
 • Uppgradering och/eller byte av termostat m.fl. vid behov.
 • Rengöring av ventilation och injustering av systemet.
 • Justering och balansering av värmesystem.
 • Fjärrstyrd styranordning för fastighetsövervakning och VVS-teknik.
 • Fjärrstyrning och övervakning ingår i priset under det första året.

Fördelar med automatiserad styrning av ventilation och värmesystem

Boendekomfort

 • Jämn och behaglig ventilation och uppvärmning i samtliga lägenheter.
 • Möjliggör individuell justering av tilluftsventiler i samtliga lägenheter.
 • Eliminering av obalanser lufttryck mellan olika våningar i flerfamiljshus vilket ger jämn ventilation såväl högt upp som längst ner i huset.
 • Eliminering av lukt från andra lägenheter.
 • Scandesco system för ventilation och uppvärmning anpassar sig automatiskt till de boende och utomhustemperaturen. Automatiken ger de boende behagligt inomhusklimat och sparar värmeenergi.
 • Forcerad ventilation på nattetid under varma sommarmånader.

Enkelhet

 • Fjärrstyrd styranordning för all fastighetsautomation och övervakning.
 • Option att komplettera värmesystemet med miljövänliga tillägg så som värmeåtervinning, luftvärmepump, bergvärme eller solceller.
 • Service och mjukvaruuppdateringar.

Energibesparing

 •  Upp till 20-40% energibesparing.

Teknisk information

Produktkortet BE1 (pdf)

Service och fjärrstyrning

Vi erbjuder våra kunder att teckna serviceavtal för fortsatt säker och trygg drift. Avtalet täcker fjärrstyrning, övervakning, mjukvaruuppdateringar, service och drift av anläggningen.