Expertkunnande inom fastighetsteknik

Scandesco Energy Tech Oy i nötskal

Vi levererar hög boendekomfort med modern fastighetsteknik och lösningar för optimering av energiförbrukning i fastigheter.

Scandesco* är ett bolag inom fastighetsteknik med fokus på energieffektivisering. Bolaget startades år 2015. Bolaget levererar fastighetsteknik till flerfamiljsbostäder, kontorsfastigheter, köpcentra och industrifastigheter.

Resultat av Scandesco leverans är bättre inomhusklimat utan drag samt betydande besparingar i uppvärmningskostnader.

Vi är ledande inom fastighetsteknik som bidrar till hög boende komfort och lägre uppvärmnings kostnad på ett miljövänligt sätt.

* Bolaget hette vid etablering ”Byro Energiatekniikka Oy”

Scandesco lovar

Vi levererar fastighets automation och lösningar som

 • Ökar boendekomfort och förbättrar inomhusklimat
 • Sparar energi och minskar uppvärmnings kostnader
 • Minskar koldioxid utsläpp och förbättrar miljön
 • Automatiskt anpassar sig till väder och temperaturförändringar och förändringar i lägenheter såsom öppning/stängning av fönster och balkong dörrar

Vi bär ansvaret för hela leveransen och erbjuder möjlighet att service avtal för drift av systemet

Hur och varför utvecklades Scandesco teknologi?

Det var inte någon enskild snilleblixt som ledde till utveckling av Scandesco teknologi. Snarare har utvecklingsarbetet bedrivits av behovet att lösa vanligt förekommande problem i boendefastigheter. Lösningar och produkter har först testats i laboratorium och sedan i flerfamiljshus med väldigt goda resultat. Det långsiktiga arbetet under flera år har alltså lett till både innovationer och bättre och effektivare processer och arbetsmetoder.

Medan Kari Saarinen (CTO) arbetade hos en stor fönsterleverantör, fick han i uppdrag att lösa fastigheters ventilations- och uppvärmningsproblem som uppstod i samband med byte av fönster. Boenden klagade över dålig ventilation, drag, immande fönster samt över för kalla eller varma lägenheter. För en fönsterleverantör var detta förstås besvärande då problemen förknippades med nya fönster, vilket var helt oacceptabel för bolagets framgång. Kari anställdes för att hitta lösningar på problemen. Handlar det alltså om fönster problem eller problem som accentueras i samband med fönsterbyte?

Karis uppdrag var att hitta lösningar som löser problemen och som gör kunderna nöjda. Han utvecklade både arbetsmetoder och produkter som togs i produktion. Under tiden undersökte det finska konsultbolaget Motiva resultat av detta utifrån energieffektiviserings perspektiv. Resultaten var väldigt uppmuntrande då den energieffektivisering som gjordes enligt metoder som utvecklats av Kari resulterade inte bara bättre luft i lägenheter utan också energibesparing som enligt undersökningen sänkte energiförbrukningen 15% i snitt och i bästa fall till och med 20% per år.

Då Kari på ett framgångsrikt sätt lyckats med att lösa de uppdrag han fick från fönsterleverantören började han intressera sig för energiåtervinning i fastigheter. Hur kan man öka fastigheters energieffektivitet utan massiva och dyra investeringar? Hur kan man åstadkomma detta?

Nu var det dags att starta eget bolag (Scandesco Energy Tech Oy, f.d. Byro Energiatekniikka Oy) tillsammans Hannu Leminen (VD Luhta Fastigheter) och Marko Tiermas (då doktorand i fysik, Helsinki Universitet).

Utmaningen skulle bli att utveckla produkter och arbetsmetoder som möjliggör väsentlig energieffektivisering av fastigheter som har fläktstyrd ventilation. Värmeåtervinning skulle nu tas till en helt ny nivå samtidigt som metoder att göra pålitliga energiberäkningar skulle utvecklas.

Nu började frågeställningar kristalliseras – frågan blev huruvida det är möjligt att göra väsentliga energibesparingar i flerfamiljsbostäder så att följande villkor uppfylls samtidigt:

 1. Fastighetens värmeåtervinning får inte slösa energi – men inte heller påverka ventilationen.
 2. Alla lägenheter i ett flerfamiljshus skall få behaglig, jämn ventilation och värme.
 3. Energibesparingen skall vara väsentlig, vilket man också måste kunna mäta.
 4. Den tekniska lösningen skall kunna installeras på 2-6 veckor med helt standardiserade arbetsmetoder.
 5. Den tekniska lösningen skall kunna installeras i princip i alla fastigheter med fläktstyrd ventilation.
 6. Hela systemet skall kunna automatiseras.
 7. Hela systemet, inklusive ventilation, uppvärmning och värmeåtervinning skall kunna fjärrstyras och övervakas på ett tillförlitligt sätt.
 8. Själva investeringen i värmeåtervinningen skall vara rimlig och genomförbar också för mindre flerfamiljsbostäder utan onödigt dyra renoveringar som inte väsentligt förbättrar energieffektiviteten. Återbetalningstiden skall vara kort.
 9. Hela systemet skall kunna installeras utan myndighets tillstånd.

Medan Kari grubblade över hur man kan lösa detta fick Marko Tiermas uppdraget att modellera lösningen rent matematiskt. Utmaningen var att utveckla en beräkningsmodell som är tillförlitlig, är tillämpbar på olika fastighetstyper, tar hänsyn till årstider och som ger trovärdiga data som underlag inför investeringsbeslut. Från Scandesco perspektiv handlar detta om tillförlitlighet och inte önsketänkande i planeringen och i kunddialogen. Kunden skall kunna ta beslut baserad på validerad beräkningsmodell anpassad för Scandesco teknologi.

Under år 2017 lanserade Scandesco automatiserade fastighetslösningar som både förbättrar ventilation, ger jämn värme och sparar energi – allt enligt målbilden ovan.

Vi garanterar att våra lösningar levererar enligt kundlöften.

Installation och leverans till

 • Flerfamiljshus
 • Industrifastigheter
 • Kontorsfastigheter
 • Köpcentra