Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Scandesco Energy Tech Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.12.2019 Viimeisin muutos 29.12.2019.

Henkilötietojasi käsitellään aina noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Scandesco Energy Tech Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemme tietosuojakäytäntöjen tarkistamista säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Scandesco Energy Tech Oy
Y-tunnus: 2732565-7
Osoite: Ilveskaari 17, 01900 Nurmijärvi
Sähköposti: info@scandesco.com

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Scandesco Energy Tech Oy
Yhteystiedot: info@scandesco.com

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Scandesco Energy Tech Oy:n markkinointi- ja palveluihin rekisteröityneiden käyttäjien rekisteri.

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä heidän edustajiensa henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito sekä esimerkiksi tarjous- ja energialaskelmien tekeminen. Henkilötietoja käytetään pääasiassa yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
  • työnantajayritystä koskevat tiedot
  • tarjouspyyntöjen tiedot, sisältäen tarjouspyynnön kohteena olevan kiinteistön tiedot
  • tiedot rekisteröidyn kirjautumisesta palveluihin
  • verkkoyhteyden IP-osoite

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Scandesco Energy Tech Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten tarjoamia tietotekniikkapalveluita. Scandesco Energy Tech Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimuksilla sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä.

Kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Scandesco Energy Tech Oy:n toimeksiannosta.

7. Henkilötietojen siirto

Käsittelemme tietoja EU:n ja ETA:n sisällä. Tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötiedoista poistetaan säännöllisesti passiivisiksi jääneet henkilötiedot.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröitynyt palvelujen käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröitynyt käyttäjän on mahdollista ladata palveluun tallennetut henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja pyytää halutessaan henkilötietojen poisto palvelusta. Käyttäjien poistopyynnöt käsitellään viikoittain.

Rekisteröitynyt käyttäjä voi myös lähettää tarkastuspyynnön info@scandesco.com sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyyntöjen vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Scandesco Energy Tech Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity käyttäjä voi muokata palvelussa henkilötietojaan sekä poistaa tarpeettomat tiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi tietojen virheellisyyden vuoksi. Tietojen käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@scandesco.com.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet

Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka auttaa palvelun ylläpitoa kehittämään Sivuston sisältöä. Scandesco Energy Tech Oy:n Sivustolla ja Palveluissa evästeitä käytetään muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

  • palvelun käytön seurantaan ja analysointiin
  • käyttökokemuksen parantamiseen
  • sisällön kohdentamiseen

Käyttäjä voi halutessaan sallia tai kieltää evästeet internet-selaimen asetuksista. Scandesco Energy Tech Oy:n Sivusto ja Palvelut on suunniteltu siten, että niiden pitäisi toimia useimmilla selaimilla myös ilman evästeitä. Palveluihin kirjauduttaessa evästeiden tulee kuitenkin olla sallittuina. Sivustolla tai Palvelussa vierailevan yksityisyyden suoja ei vaarannu evästeiden käytöstä.

Sivustolla ja palveluissa olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut, kuten YouTube-videot, Google-tilastointi ja Facebook-liitännäiset tallentavat käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Käyttäjä voi halutessaan kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeen pois käytöstä selaimen asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Lisätietoa evästeistä:
Luottamuksellinen viestintä (Traficom)