Usein kysyttyä

Alla muutamia yleisempiä kysymyksiä meidän energiateknisistä ratkaisuistamme ja palveluistamme. Onko sinulla jotain kysyttävää? Voit lähettää kysymyksesi lomakkeella tai soita.

1. Minkälainen on reZERO lämmöntalteenotto ja miten se poikkeaa markkinoilla olevista järjestelmistä?

reZERO on korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoratkaisu joka on tehokkaampi kuin perinteiset lämmöntaiteenottojärjestelmät. Järjestelmä ottaa lämmön talteen sisäilmasta ja tuottaa myös lisäenergiaa ulkoilmasta innovatiivisella kiertoilmatekniikalla.

Järjestelmä on kokonaisuus, joka parantaa asumisviihtyvyyttä, säästää lämmitysenergiaa ja on helppo käyttää.

Toimitettuun ratkaisuun kuuluu seuraavat osiot:

 1. aina ilmanvaihdon uusiminen ja automatisointi,
 2. lämmitysjärjestelmän tasapainotus,
 3. lämmöntaiteenotto
 4. etäyhteys mobiiliverkon kautta
 5. ohjauskeskus, jolla ohjataan ilmanvaihtoa, lämmitysjärjestelmää ja tarvittaessa muita ohjattavia ratkaisuja kuten lukitukset, valaistus, saunat ym.

Teknisesti Scandesco lämmöntaiteenottoratkaisu poikkeaa perinteisistä järjestelmistä siten, lämmöntaiteenottoyksikkö ottaa energiaa talteen vesi-ilmalämpöpulla. Järjestelmä käyttää hyödyksi myös ulkoilmaa innovatiivisella ilmankierrätystekniikalla. Ratkaisu myös vähentää tilantarvetta lämmönjakohuoneessa.

Scandesco järjestelmän ohjausyksikkö mahdollistaa uusien lämmöntuottoratkaisujen liittämisen joustavasti. Tällaisia ovat muun muassa maalämpö ja aurinkolämpö.

2. Minkälaisiin kiinteistöihin lämmöntalteenotto soveltuu?

Kiinteistössä on oltava vesikiertoinen lämmönjako ja koneellinen poistoilmanvaihto. Myös rakennuksen tiiviys ja hallittu korvausilman saanti ovat tärkeitä.

Teemme kohdekohtaisen energialaskelman, jonka perusteella tilaajan on helpompi arvioida kiinteistön energiansäästöpotentiaalia ja mahdollisen investoinnin kannattavuutta.

Pystymme tarjoamaan lämmöntaiteenottoratkaisua kerrostaloihin, teollisuuskiinteistöihin, kauppakeskuksiin sekä konttorirakennuksiin, sillä järjestelmämme sopivat hyvin erikokoisiin rakennuksiin riippumatta rakennuksen käyttötarkoituksesta.

3. Onko merkitystä, kuinka monta erillistä rakennusta kiinteistössä on?

Lämmön talteenottojärjestelmä voidaan helposti toteuttaa, vaikka taloyhtiössä on useampia kiinteistöjä ja lämmönjakohuone sijaitsee yhdessä niistä.

4. Mitä tietoja tarvitsette energialaskentaan ja tarjoukseen?

Tarvitsemme kiinteistön perustiedot kuten julkisivu- ja pohjakuvat, iv-kattokuvat, tiedot lämmitysjärjestelmästä sekä tehdyistä remonteista. Lisäksi tarvitsemme kulutustiedot useammalta vuodelta, ostetun energian hinnat jne. Ota yhteyttä Scandesco:n myyntiin jotta keskustelu kiinteistön tarpeista voidaan aloittaa. Me käymme myös aina paikan päällä ennen lopullisen energialaskennan ja tarjouksen tekemistä.

5. Millainen vastuu teillä on järjestelmän toimivuudesta?

Tarjoamme aina kokonaisratkaisun, joka sisältää energialaskennan, suunnittelun ja valitun ratkaisun toteutuksen. Vastaamme järjestelmän toimivuudesta.

Meillä on etäyhteys kohteeseen sovitun ajan, minimi 1 vuosi sisältyy kokonaisuuteen. Pystymme tekemään tarvittaessa muutoksia ja vastaanottamaan hälytykset, etäyhteyden kautta. Ohjauskeskus ohjaa sekä ilmanvaihtoa että lämmitysjärjestelmää yhteensopivina komponentteina. Samaan ohjausjärjestelmään voidaan liittää myös muut kiinteistöautomatiikat.

Tarjoamme myös huoltosopimuksen, jonka mukaan Scandesco ottaa vastuun järjestelmän toimivuudesta sopimusajan.

6. Miten energiayhtiöt suhtautuvat lämmöntalteenottoon?

Energiayhtiö kannattaa ottaa keskusteluun mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Silloin he osaavat kertoa mitä vaatimuksia kaukolämpötekniikalla on kiinteistön lämmityksessä. Energiayhtiöt suhtautuvat energiansäästöön positiivisesti, kun ratkaisut ovat määräysten mukaan toteutettuja.

7. Miten voi vertailla kilpailevien lämmön talteenottojärjestelmien säästölaskelmia?

Tämä on vaikeaa, koska laskelmien olettamukset ovat usein hyvin erilaisia. Alla on esimerkkejä laskentavirheistä, jotka tuottavat vääriä tuloksia ja erheellistä tietoa päätöksentekoon.

 1. Ylisuuret ilmanvaihtokertoimet,
  a. mikä johtaa vetoisiin huoneistoihin ja tarpeettoman korkeaan lämpöenergian kulutukseen
 2. Lämmön talteenottojärjestelmän epärealistinen hyötysuhde,
  a. aliarvioi lämmön talteenottojärjestelmän sähköenergian kulutuksen
  b. yliarvioi järjestelmän kyvyn tuottaa energiaa sisäilmasta
 3. Lämmöntarpeen vaihtelun huomioitta jättäminen eri vuodenaikoina,
  a. kaikkea tuotettua lämpöä ei voida hyödyntää vuoden lämpiminä vuodenaikoina, vaikka laitteistolla on kapasiteettia
 4. Energian hinnan voimakkaan nousun ennustaminen vuosia eteenpäin,
  a. mikä usein saa laskelman näyttämään epärealistisen edulliselta
 5. Korkotasoennusteet
  a. matalilla koroilla (ennuste laskenta-aikana) voidaan antaa vaikutelma lyhyemmästä takaisinmaksuajasta

Scandesco:n energialaskelmat perustuvat todellisiin tietoihin ja mittauksiin sekä todennettuun laskentametodiin, joka antaa luotettavia tuloksia säästöpotentiaalista.

 

8. Paljonko on järjestelmän asennusaika?

Määritämme suunnitteluvaiheessa asennusaikataulun. Järjestelmän asennus kestää yleensä 2-6 viikkoa, riippuen kohteen koosta ja tilatuista töistä. Asennustyö ei juurikaan vaikuta asumiseen: vesi- ja lämpökatkot ovat kerrallaan vain muutaman tunnin mittaisia Huoneistoissa käydään ilmanvaihdon puhdistus ja säätötyön sekä patteriverkoston tasapainotuksen aikana.

9. Kuinka järjestelmän huolto järjestetään?

Tarjoamme jokaiseen kohteeseen erillisen huoltosopimuksen. Se pitää sisällään laitteiston tarkastukset ja puhdistamisen määräajoin, ohjelmistopäivitykset, etäyhteyden ja valvonnan.

10. Miten pitkä käyttöikä järjestelmällä on?

Oikea suunnittelu ja laitteiston mitoitus vaikuttavat laitteiston käyttöikään. Käytämme automatiikassa teollisuuskäyttöön suunniteltuja komponentteja, joiden laskennallinen käyttöikä on tyypillisesti 20 v. lämpöpumppujen kompressorien arvioitu käyttöikä on noin 15 vuotta.

Scandesco:n toimittamat järjestelmät ovat päivitettävissä. Kun tekniikka ja ratkaisut kehittyvät hyvä perusratkaisu voidaan modernisoida vastaavasti.

11. Miten ilmanvaihto, lämmönsäätely (kiinteistöautomaatio) ja lämmöntalteenotto liittyvät yhteen?

Kiinteistön ilmanvaihto, lämmönsäätely ja lämmön talteenotto ovat kokonaisuus. Kokonaisuus toimii vain jos osat ovat suunniteltu ja toteutettu toimimaan yhdessä ilman osaoptimointia. Tätä voi verrata auton suunnitteluun. Jos auton kori, jousitus, moottori ja voimansiirto suunnitellaan erikseen ilman yhteisvaikutusta, niin lopputulos on huono. Scandesco toimittaa optimaalisen kiinteistön ohjausjärjestelmän jossa korkea asumisviihtyvyys yhdistetään suuriin lämpöenergian säästöihin.

12. Miksi ”Automatisoitu ohjausjärjestelmä kerrostalojen ilmanvaihtoon” ovat tärkeitä?

Lue ”Miten kerrostalojen ilmanvaihto pitäisi ratkaista”?

13. Miten ”kerrostalojen ilmanvaihto” pitäisi ratkaista?

Scandesco valmistaa ja toimittaa ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiä, joilla modernisoidaan kiinteistön vanha ilmanvaihto. Automatiikka huomioi ulkolämpötilan ja asumisesta johtuvat muutokset ilmanvaihtoon ja säätää sitä portaattomasti tarpeen mukaan. Lopputuloksena on vedoton ja miellyttävä ilmanvaihto kaikissa huoneistoissa sekä lämpöenergian säästö, joka tyypillisesti maksaa itsensä takaisin 2-3 vuodessa.

14. Mitä tarkoitetaan ”Ilmanvaihdon ohjausjärjestelmällä”?

Scandesco asentaa automaatiojärjestelmän joka huolehtii ja ohjaa ilmanvaihdon toiminnasta eri vuodenaikoina. Järjestelmä sopeutuu myös asukkaiden toimintaan kuten avattuihin ikkunoihin ilman että muiden asukkaiden ilmanvaihto kärsii tai muuttuu. Scandesco:n ohjausjärjestelmät ovat myös etäkäyttöisiä, mikä vähentää huoltokustannuksia.