Miten energiayhtiöt suhtautuvat lämmöntalteenottoon?

Energiayhtiö kannattaa ottaa keskusteluun mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Silloin he osaavat kertoa mitä vaatimuksia kaukolämpötekniikalla on kiinteistön lämmityksessä. Energiayhtiöt suhtautuvat energiansäästöön positiivisesti, kun ratkaisut ovat määräysten mukaan toteutettuja.