Miten voi vertailla kilpailevien lämmön talteenottojärjestelmien säästölaskelmia?

Tämä on vaikeaa, koska laskelmien olettamukset ovat usein hyvin erilaisia. Alla on esimerkkejä laskentavirheistä, jotka tuottavat vääriä tuloksia ja erheellistä tietoa päätöksentekoon.

 1. Ylisuuret ilmanvaihtokertoimet,
  a. mikä johtaa vetoisiin huoneistoihin ja tarpeettoman korkeaan lämpöenergian kulutukseen
 2. Lämmön talteenottojärjestelmän epärealistinen hyötysuhde,
  a. aliarvioi lämmön talteenottojärjestelmän sähköenergian kulutuksen
  b. yliarvioi järjestelmän kyvyn tuottaa energiaa sisäilmasta
 3. Lämmöntarpeen vaihtelun huomioitta jättäminen eri vuodenaikoina,
  a. kaikkea tuotettua lämpöä ei voida hyödyntää vuoden lämpiminä vuodenaikoina, vaikka laitteistolla on kapasiteettia
 4. Energian hinnan voimakkaan nousun ennustaminen vuosia eteenpäin,
  a. mikä usein saa laskelman näyttämään epärealistisen edulliselta
 5. Korkotasoennusteet
  a. matalilla koroilla (ennuste laskenta-aikana) voidaan antaa vaikutelma lyhyemmästä takaisinmaksuajasta

Scandesco:n energialaskelmat perustuvat todellisiin tietoihin ja mittauksiin sekä todennettuun laskentametodiin, joka antaa luotettavia tuloksia säästöpotentiaalista.