Julkisivusaneeraus ei pärjää energiatehokkuudessa LVI-tekniikalle

Kiinteistön rakenteellinen tiiviys on rahaa säästävän energiasaneerauksen ensimmäinen askel

Vanhan kiinteistön energiakulujen hallinnan merkittävin tekijä on rakennuksen tiiviys. Kiinteistön ulkovuorauksen uusiminen, ns. ”julkisuvusaneeraus”, on tiiviyden korjaamisen toimenpiteenä varma mutta usein yliampuva ja erittäin kallis investointi suhteessa saavutettuun rahalliseen hyötyyn.

Rakennuksen lisäeristäminen on lisäksi hyödyiltään kiistanalainen ja monien rakennusammattilaisten mielestä jopa riskialtis toimenpide johon tulisi ryhtyä vain kun kiinteistön ulkovaipan kunto sitä edellyttää.

Tiiviys voidaan saavuttaa huomattavasti halvemmalla kohdentamalla toimenpiteet ja investoinnit harkitummin.

Asumismukavuus ja laadukas sisäilma tiiviyden parantamisen sivutuotteena

Takaisinmaksuaikana ajateltuna yksi tehokkaimmista saneeraustoimenpiteistä on lämpökameralla tehty ilmavuotokuvaus ja siihen perustuva ”kohdennettu korjaus” yhdistettynä ikkunoiden ja ovien huoltotöihin tai uusimiseen.

Käytännössä ulkoista tiiviyttä parannetaan toimenpiteillä jotka kohdistuvat ikkunoihin, parvekeseiniin ja -oviin sekä elementtisaumoihin unohtamatta asuntojen korvausilman hallittua järjestämistä. Sisäisen tiiviyden merkittävimmäksi tekijäksi on hyvin usein osoittautunut lähes yksinomaan porraskäytävänovien tiivisteiden uusiminen ja ovien säätäminen.

Nämä toimenpiteet luovat pohjan ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän tasapainottamisella.

Kiinteistön energiansäästön toimenpiteistä tehokkain on LVI-järjestelmien kokonaishallinta

Riittävän tiivis rakennus jossa korvausilma saapuu hallitusti ja esilämmitettynä (esim. tuloilmaikkunoiden välitilassa) huoneistoon voidaan päivittää automatisoiduilla ilmanvaihto- ja lämmönjakojärjestelmillä.

Rakenteellisella tiiviydellä ja automatiikalla luodaan edellytykset säädölle joka tuottaa laadukkaan, tasaisen ja viranomaisvaatimukset täyttävän sisäilman kaikkiin kiinteistön huoneistoihin – ja sivutuotteena syntyy energiansäästöä (keskimäärin 15 % lämmitysenergiasta, Motivan tutkimus).

Tutkimusten mukaan lähes puolet suomalaisista asuinkiinteistöistä ei saavuta ilmanvaihdon laadullista ja määrällistä minimitasoa.

Ilmanvaihdon energiasaneeraus

Energiasaneerauksen LVI-osio aloitetaan kiinteistön vanhojen poistopuhaltimien täydentämisellä ”vakiopaine ilmanvaihdoksi” liittämällä vanhoihin puhaltimiin automaattinen ohjausjärjestelmä.

Kun ilmanvaihdon tekniikka on modernisoitu, se säädetään tasapainoon ns. pienimmän painehäviön-säätömenetelmällä joka keskittyy korjaamaan vanhojen ilmanvaihtojen ”tyyppivikoja”:

 • Vetoa
 • Huonolaatuista sisäilmaa
 • Termisen paine-eron aiheuttamaa ilmakiertoa alakerrasta yläkertaan
 • Hajujen siirtymistä

Lämmitysjärjestelmän energiasaneeraus

LVI-tekniikan hallinta saatetaan päätökseen ”pannuhuoneessa”. Kiertonestepumput ja lämmönjaonohjaus modernisoidaan ja lämmitysverkosto tasapainotetaan tuottamaan tasainen lämpötila koko kiinteistöön.

Patteriverkoston tasapainotuksesta saadaan maksimihyöty vasta kun ilmanvaihto on säädetty. Ilmanvaihto on suurin yksittäinen lämmitysenergian kuluttaja kiinteistössä ja siihen kohdistetut toimenpiteet vaikuttavat vahvasti ”patteriverkoston” energiankulutukseen.

Energiasaneerauksen oikea työjärjestys

Vaikuttamalla rakennuksen tiiviyteen ja vanhan LVI-tekniikan päivittämisellä uudella automatiikalla on saavutettu jopa 25% säästöjä lämmitysenergiasta, olennaista on ollut toimenpiteiden oikea järjestys.

 1. Rakennuksen tiiviysremontti
 2. Ilmanvaihdon automatisointi
 3. Ilmanvaihdon tasapainotus
 4. Lämmönjaon automatisointi,
 5. Lämmönjaon tasapainotus

Jokaiselle kiinteistölle on mahdollista toteuttaa sille parhaiten soveltuva teknisten parannusten ja lyhyimmän takaisinmaksuajan yhdistelmä

Energiasaneerauksen toimenpiteiden lisäksi voidaan pyrkiä suurempiin säästöihin rakentamalla esim. lämmöntalteenottoja ja aurinkosähköjärjestelmiä, ongelmana vain on että vaiheittain ja eri toimijoiden toteuttamat laitteistot eivät ole aina yhteensopivia ja aiemmin toteutettuja laitteita ja toimenpiteitä saatetaan joutua jopa purkamaan uusien laitteiden tieltä.

Yleisin virhe on ryhtyä patteriverkoston automatisointeihin ja tasapainotuksiin ennen ilmanvaihdon toimenpiteitä.

LVI-saneeraukset tulisi saattaa osaksi kiinteistön PTS:n investointiaikataulua ja samalla tulisi arvioida eri energiatekniikoista saatavia todellisia rahallisia hyötyjä suhteessa kiinteistön kokoon, kuntoon ja ylläpitokuluihin.

Energiasaneerauksen laskenta, suunnittelu ja asennukset säätöineen

Byro Energiatekniikka Oy tekee kiinteistökohtaista energiateknistä laskentaa ja suunnittelua sekä valmistaa ja asentaa automatisoituja LVI-ohjausjärjestelmiä pitkäikäisistä, yleisesti saatavissa olevista, teollisuuskomponenteista joiden ohjelmistot ovat vapaassa CODESYS-alustassa ja kaikkien automaatioalan toimijoiden saatavissa.

Byro Energiatekniikka kehittää myös omia työmenetelmiä kuten IV-säädön ”pienimmän painehäviön säätö” ja asiakasta varten on työ- ja säätömenetelmiin koulutettu valtakunnallinen kumppaniverkosta joka ulottuu Rovaniemeltä Helsinkiin.

Asiakkaalla on vapaus valita

Suomessa on tällä hetkellä n. 6000 koulutettua CODESYS osaajaa valtakunnallisesti ja BE-automatiikat ovat liitettävissä kaikkiin tunnettuihin avoimiin väyliin ja komponentteihin.

Byro Energiatekniikan järjestelmä on rakennettu lujatekoisista teollisuuskomponenteista moduuli-pohjaiseksi ja sitä voi täydentää tai lisäohjelmoida osa kerrallaan:

 • LVI-automatiikat ilmanvaihdonohjauksesta lämmöntalteenottoihin, koko valikoima
 • Muidenkin valmistajien komponentit ovat liitettävissä yleisyhteensopiviin, kestäviin teollisuusstandardit täyttäviin BE-automatiikoihin.
 • Vapaus valita ja täydentää tekniikkaa jää asiakkaalle. Asiakas ei maksa lisenssejä eikä ole sidottu yhteen toimittajaan.

Kari Saarinen, System Designer, CEO