Lämmöntalteenotto kiinteistön pääasiallisena lämmönlähteenä

Scandescon reZERO-lämmöntalteenottojärjestelmä edustaa uutta teknologiaa, jossa hyödynnetään kiertoilmatekniikkaa sekoittaen ulko- ja sisäilmaa. Kerätty lämpöenergia siirretään edelleen patteriverkostoon ja käyttöveden lämmitykseen. Lämmöntalteenottojärjestelmän laskennallinen teho on 92 kilowattia. Vastaavasti maalämpöpumpun teho yhdellä maalämpökaivolla on noin 10 kilowattia.

Lämmöntalteenottojärjestelmään kuuluvat laitteet saadaan tyypillisesti sovitettua kiinteistössä olevaan ”pannuhuoneeseen”. Lämmöntalteenottoyksikkö on mahdollista asentaa esimerkiksi kiinteistön katolle poistoilmapuhaltimen tilalle. Näin pystytään hyödyntämään vanhaa ilmanvaihtojärjestelmää.

Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n sipinkujan kohteessa ensin mietittiin uudeksi lämmitysjärjestelmäksi maalämpöä, mutta ongelmaksi muodostui kiinteistön sijainti pohjavesialueella, jossa porakaivoille vaaditaan erityislupa ELY-keskukselta. Lopulta kiinteistön energiasaneerauksessa päädyttiin hyödyntämään uutta Scandescon kehittämään ja patentoimaa lämmöntalteenotto teknologiaa.

Uudella talteenottotekniikalla takaisinmaksuaika lyheni useilla vuosilla verrattuna maalämmöllä toteutettavaan vaihtoehtoon.

Lue lisää aiheesta Kiinteistöpostissa julkaistusta artikkelista ”Lämmön talteenotto pudotti energiakulut kolmannekseen”.